باشگاه علم و دانش

نفرات برتر در ازمون های سه ماه گذشته کلاس احمدی روشن

نفر اول اقای عرفان مختاری
نفر دوم اقای پوریا معصومی
نفر سوم اقای علی دارابی

امیدوارم همیشه موفق باشید.