باشگاه علم و دانش

نَفَر اول اقای عرفان مختاری

نَفَر دوم آقای پوریا معصومی

نَفَر سوم آقای علی دارابی

نَفَر چهارم آقای علی باقری

نَفَر پنجم آقای أمیر بیکران

امیدوارم همیشه موفق باشند.

ولادت حضرت علی (ع) را به  


همگان تبریک میگویم.